Wedstrijdreglement Marketing workshop

 • Aan onze wedstrijden mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België of Nederland heeft. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
 • De prijs wordt toegekend aan de deelnemer met een tijdig ingediend en volledig ingevuld wedstrijdformulier, met correct beantwoorde kennisvragen en een motivatie toelichting waarom zij aan deze wedstrijd willen deelnemen.
 • Een winnaar kan maximaal 1 gratis marketing workshop twv E. 1.500,- per wedstrijd winnen. De prijzen zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 • De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij de marketing workshop niet binnen drie maanden na de prijsuitreiking laat plaatsvinden.
 • De wedstrijd is zonder aankoopverplichting.
 • Door hun deelname aan de wedstrijd geven de winnaars stilzwijgend toestemming tot de publicatie van hun naam en adres en hun identificatie als winnaars op de website van Brand New Shoes en op de sociale media profielen Twitter, Facebook en Linkedin.
 • Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook.
 • In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, fictieve email adressen, …) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
 • De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brand New Shoes partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Brand New Shoes

Share This
Gratis espresso meeting
We nodigen je graag uit voor een straffe kennismaking bij ons op kantoor. Het kost je slechts 1 uur. Doen dus!
Wil je een
nieuwe website
Kom dan zeker ook eens bij ons langs. Enkel dan kan je de juiste beslissing nemen.
Jouw informatie wordt nooit gedeeld met anderen.
Samen snel naar resultaat
We kunnen het programma van de workshops, de lokatie, eventuele gastsprekers op maat afstemmen op jullie groei-ambitie.
Zoek je een marketing coach?
Opzoek naar een frisse kijk op je business of wil je eens vrijblijvend sparren om je marketing strategie af te stemmen?
Innoveren is slim combineren
De Business Booster event zijn compact,direct en persoonlijk. Ideaal voor ondernemers met groeiambitie en durven delen.
Zoek je een marketing coach?
Opzoek naar een frisse kijk op je business of wil je eens vrijblijvend sparren om je marketing strategie af te stemmen?
Win gratis marketing workshop
Maak kans op een gratis marketing workshop voor je bedrijf. Overtuig ons met een pakkende motivatie.